Proces & planning

Activiteiten datum
Startbijeenkomst ondernemers en grondeigenaren 26 februari
Inloopbijeenkomst ondernemers, grondeigenaren en omwonenden 6 maart
Werkatelier ondernemers, grondeigenaren en omwonenden 20 maart
Slotbijeenkomst ondernemers, grondeigenaren en omwonenden 4 april